Strona główna/Archetti/Aktualności/Koncert IPT Wójciński/Bańdur/Gucik
20/05 2019
#Archetti

Koncert IPT Wójciński/Bańdur/Gucik

Zapraszamy na multimedialny koncert, w którym muzyka będzie uzupełniona przez recytacje fragmentów z opowiadań Marka Hłaski. Warstwa muzyczna oparta będzie na utworach Krzysztofa Komedy.

Muzyka ma charakter zakomponowanej formalnie około 60 minutowej, częściowo improwizowanej suity opartej na motywach z muzyki Krzysztofa Komedy: strukturach rytmicznych, melodyce i harmonice oraz wykorzystującej rozwiązania formalne charakterystyczne dla jego twórczości tj. łączenie improwizacji swobodnej z fragmentami ściśle skomponowanymi i jazzowymi. Ma to na celu pokazanie postaci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego nie tylko jako kompozytora standardów filmowych i jazzowych, ale jako świadomego, poszukującego twórcy, w swoich działaniach nieustępującego najnowszym trendom tzw. trzeciego nurtu, łączącego muzykę jazzową i współczesną.

Uzupełnieniem warstwy muzycznej będą recytacje fragmentów prozy Marka Hłaski, pochodzące m.in. z opowiadań „Wilk”, „Najlepsze lata naszego życia”, czy „Całe niebo będzie dla mnie”. Są to wczesne utwory autora, w większym stopniu niż te najbardziej znane, eksponujące emocje oraz poczucie lęku, zagrożenia i niepewności. Punktem wyjścia będzie analiza dzieł Komedy i Hłaski pod kątem elementów charakterystycznych dla ich twórczości. Z tych składowych powstanie nowa jakość będąca swego rodzaju syntezą sztuk, co pozwoli na osiągnięcie wewnętrznej spójności powstałego w ten sposób utworu.

Wybór tych postaci nie jest przypadkowy. W roku 2019 przypada 50-ta rocznica śmierci Komedy i Hłaski oraz 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, której reperkusje odcisnęły się szerokim piętnem na ich życiu i twórczości. Na przełomie lat 50-tych i 60-tych Komeda tworzył środowisko jazzu nowoczesnego, które wywarło ogromny wpływ na na rozwój polskiego jazzu. Marek Hłasko z kolei był blisko związany z Komedą na emigracji w Los Angeles. Twórczość tych postaci łączy podobna emocjonalność, symbolika i atmosfera pełna niepokoju i niepewności. Obaj w kulturze popularnej postrzegani są w sposób spłycony, przez pryzmat swoich najbardziej popularnych dzieł. Z tego względu nadrzędnym celem projektu jest próba zmiany stereotypowego odbioru ich twórczości.

Koncert odbędzie się 16.06.2019 r. o godz. 17.00 w siedzibie Archetti, cena biletów 20 zł.

dogóry