Strona główna/Wydarzenia/Aktualności/Artykulacja czyli sposoby wydobycia dźwięku. Zapraszamy (..)
25/11 2020
#ATElier

Artykulacja czyli sposoby wydobycia dźwięku. Zapraszamy na film

Sposób w jaki wydobędziemy dźwięk wpływa w istotnym stopniu, na charakter wykonywanego utworu. Jeżeli chcemy wykonać wesołą i skoczną melodię, zrobimy to przy użyciu innych środków artykulacyjnych niż w przypadku smutnej i powolnej. Dziś dowiemy się o trzech podstawowych środkach artykulacji: legato, non legato oraz staccato.

dogóry