Strona główna/Wydarzenia/Aktualności/Ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę
06/04 2020
#ATElier

Ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę

Ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę
  1. ARTYKULACJA
ćwiczenia szczęki: „Zabawa w rybę”- szerokie otwieranie i zamykanie ust ćwiczenia języka: -„Szminka”- przesuwanie wysuniętym językiem wokół otwartych ust od strony wewnętrznej, oblizywanie warg -„Mówiąca ryba wirtualna” powtarzanie zestawu sylab od szeptu do krzyku; wolno i bardzo szybko: da- de- di- do- du ta- te- ti- to- tu ra- re- ri- ro- ru la- le- li- lo- lu dza- dze- dzi- dzo- dzu ćwiczenia warg: -„Parskanie”- wypuszczanie powietrza przy zamkniętych ustach -„Dmucham na to”- dmuchanie na wyobrażane rzeczy: świecę, piórko, samochód, czołg, bałwana
  1. DYKCJA
wymawianie samogłosek ustnych: -„Gaworzenie”- wymawianie sylab z każdorazowym przedłużaniem samogłosek Staccato w rytmie punktowym legato płynnie łącząc Ma-ma ta-ta ba-ba maa-ee-oo-uu-ii-yy Bo-bo be-be bu-ba taa-tee-tou-tyi du-du gu-gu zu-zu maaeeoouuiy pa-pa gru-pa pu-pa taateetouiy zu-pa ze-za zo-zo aeouiy no-sa ne-se no-so gro-za gry-zie gro-so ba-ba bie-ga bo-so wymawianie samogłosek nosowych: -„Gong”- wymawianie wyrazów z ą na końcu z przedłużaniem jej nosowego brzmienia: Mąą, ćmąą, dmąą, złąą, lgnąą, klnąą, brnąą, mknąą, mnąą, pnąą wymawianie spółgłosek: -„Gaworzenie”- wymawianie sylab ze zwróceniem szczególnej uwagi na dźwięczność i bezdźwięczność spółgłosek: be-be-bu pa-pe-pu
dogóry