07/05 2021
#ATElier

KONKURS!!!

ATElier Kultury w Jaworznie zaprasza najmłodszych do wzięcia udziału w konkursie "DLA MAMY". Konkurs skierowany jest dla dwóch grup wiekowych: 1. Dzieci w wieku 4-7 mają za zadanie wykonać laurkę dla Mamy. Format i materiały- dowolne 2. Dzieci i młodzież w wieku 8-12 mają za zadanie wykonać laurkę dla Mamy i napisać ułożone przez siebie życzenia. Kryteria oceny prac: - samodzielność, - pomysłowość, - estetyka wykonanych prac. Na odwrocie pracy należy napisać imię, nazwisko i numer telefonu. Prace należy dostarczyć do ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1 do dnia 24 maja 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25.05.2021r. Wyniki będą ogłoszone na portalu Facebook Centrum Kultury Archetti-ATElier Kultury. Nagrody ufundowane przez ATElier Kultury w Jaworznie otrzymają uczestnicy zajmujący trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.
dogóry