14/10 2021
#ATElier

Konkurs plastyczny

konkurs plastyczny Moje miasto - Jaworzno

W ramach obchodów 120-lecia Miasta Jaworzna zapraszamy dzieci szkolne do udziału w konkursie plastycznym. Pragniemy zachęcić najmłodszych mieszkańców do sportretowania miasta. Dzięki poszukiwaniom tematu na prace konkursowe, najmłodsi będą mieli szansę zapoznać się z lokalną historią i z ciekawymi miejscami w swojej małej ojczyźnie.

Regulamin konkursu plastycznego „Nasze miasto - Jaworzno”:

 1. ORGANIZATOR: ATElier Kultury w Jaworznie.
 2. TEMAT KONKURSU: „Nasze miasto - Jaworzno”.
 3. TERMINARZ:
  • 30.09.2021 - Ogłoszenie konkursu.
  • 20.10. 2021 - Termin nadsyłania prac
  • 21.10.2021 - Obrady jury.
  • 22.10.2021 - Ogłoszenie wyników.
 4. IV CELE KONKURSU:
  • uwrażliwienie dzieci na przestrzeń w której żyją,
  • poznanie swojego miasta i jego historii,
  • poznanie ważnych i historycznych miejsc w Jaworznie,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • wyszukiwanie i pomoc w rozwijaniu talentów plastycznych.
 5. V KATEGORIE:
  • Kategoria I: Dzieci szkół podstawowych klas I-III.
  • Kategoria II: Dzieci szkół podstawowych klas IV-VI.
 6. VI PRACE KONKURSOWE
  • prace należy wykonać w formacie A4 lub A3,
  • technika jest dowolna, ale prace muszą być wykonane na papierze,
  • prace należy dostarczyć do siedziby ATElier na ul. Mickiewicza 2, w godzinach pracy instytucji,
  • jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac biorąc pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, poziom i estetykę wykonania, stopień trudności, dobór technik plastycznych,
  • wszystkie prace powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, kategoria, wiek, adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela.
 7. VII JURY
  • Oceny prac dokona Jury w składzie:
   • Katarzyna Kałas - plastyk,
   • Paulina Śląska- historyk sztuki,
   • Julia Ptasznik - plastyk.
  • Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 8. VIII WYNIKI
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej instytucji, a laureaci będą poinformowani telefonicznie.
 9. IX. NAGRODY
  • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
  • Wysłanie pracy na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych na cele konkursu oraz na cele promocyjne.
  • Uwaga! Wyniki konkursu:
   • Komisja w składzie: Katarzyna Kałas, Julia Ptasznik, Paulina Śląska
   • W kategorii I komisja przyznała następujące nagrody:
   • Miejsce I Aleksandra Mazgaj, Szkoła Podstawowa nr 15 w Jaworznie
   • Miejsce II Jakub Gęborski, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznie
   • Miejsce III Paulina Wewióra, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznie
   • W kategorii II komisja przyznała następujące nagrody:
   • Miejsce I Amelia Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaworznie
   • Miejsce II Elżbieta Gruszka, Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie
   • Miejsce III Krzysztof Grzymek, Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie
dogóry