Letni Festiwal ROCKA

Ideą Letniego Festiwalu Rocka jest umożliwienie prezentacji na profesjonalnej scenie tych mniej znanych rockowych kapel, które tutaj mają szansę wybić się i zaprezentować.

Pełne koncerty kapel przybierają formę konkursu, który ma wyłonić zwycięzcę otrzymującego możliwość zagrania na dużych scenach a w szczególności na ProROCK Festiwalu.

Organizatorem Letniego Festiwalu Rocka jest ATElier Kultury wraz z eM Band.

Miejsce i termin konkursu

Festiwal organizowany jest corocznie w Atelier Kultury - Klub Relax przy ulicy Szczakowska 35b w Jaworznie.

Prowadzony jest w okresie letnim a kolejność wystąpień dokładnie określana jest po zakwalifikowaniu kapel oraz ułożeniu harmonogramu.

Liczba zespołów biorących udział w LFR jest ograniczona a a zakwalifikowaniu się do Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele konkursu:

  • popularyzacja muzyki rockowej,
  • prezentacja dorobku artystycznego,
  • konfrontacja umiejętności wykonawczych,
  • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej - wymiana doświadczeń wykonawczych,
  • promocja Miasta Jaworzna.

Nagroda w Letnim Festiwalu Rocka


Zgłoszone zespoły biorą udział w konkursie publiczności na najlepiej zagrany koncert. Nagrodą w tym
konkursie jest możliwość wykonania przez zespół koncertu w klubie Relax lub w ramach ProRock Festiwal za wynagrodzeniem.

Zespoły są oceniane przez publiczność oddającą glosy w ankiecie na portalu społecznościowym lub bezpośrednio w trakcie występów. Organizator decyduje o formie i sposobie głosowania.

Wejścia na każdy koncert są bezpłatne, więc warto z wyprzedzeniem zarezerwować sobie czas, aby posłuchać obiecujących zespołów.

dogóry