Montessori

Zajęcia dla przedszkolaków metodą Marii Montessori

Przedział wiekowy: 4 - 7 lat
Termin zajęć: środa godz. 16.00

Zajęcia prowadzi instruktor: Katarzyna Kałas

Zajęcia metodą Montessori

Metoda Montessori w ATElier Kultury w Jaworznie

Podstawowe założenia metody Montessori kładą największy nacisk na rozwijanie indywidualnych zainteresowań konkretnego dziecka i zapewnienie przedszkolakowi poczucia pełnego bezpieczeństwa.

Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.

 

Według Montessori najważniejsze jest nauka samodzielności poprzez wspieranie, ale bardzo ważne jest, że nie przez wyręczanie dziecka. Duży nacisk kładzie się również na zachowanie pełnego szacunku do innych. Dzięki tej metodzie dziecko ma szansę na swobodny rozwój, a jednocześnie ma zapewnione wsparcie ze strony świadomych rodziców i opiekunów. Pierwszym i najważniejszym pedagogiem dziecka jest jego rodzic.

Dziecko w pierwszych latach swojego życia bardzo łatwo przyswaja wiedzę, a nie ma lepszego sposobu, by mu to ułatwić niż poprzez inteligentnie przygotowaną zabawę. To przedszkolak ma czuć pełne zrozumienie dla swoich zdolności a zadaniem pedagoga a przede wszystkim rodzica jest go wspierać. Kluczem do sukcesu jest wyczekanie na odpowiedni moment, kiedy dziecko będzie gotowe na powtórzenie danego tematu bo przecież żaden z przedszkolaków nie musi uczyć się w takim tempie jak inni.

 

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.

Przykazania Marii Montessori:

 1. Dzieci chłoną wiedzę z otoczenia
 2. Krytykowane dzieci łatwiej i częściej oceniają innych
 3. Chwalone dziecko nauczy się doceniania innych
 4. Okazując dziecku wrogość, uczysz go walczyć
 5. Będąc uczciwym wobec dziecka ono też będzie uczciwe wobec ciebie
 6. Dziecko wyśmiewane stanie się osobą nieśmiałą
 7. Dziecko wychowane w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufać innym
 8. Oczerniając dziecko rozwijasz w nim poczucie winy
 9. Akceptując pomysły dziecka, uczysz je żyć w zgodzie ze sobą
 10. Będąc przychylnym dziecku, uczysz je cierpliwości
 11. Wspierając dziecko, nabiera pewności siebie
 12. Dziecko, żyjąc w przyjaznym środowisku czuje się potrzebne i uczy się znajdować miłość
 13. Nigdy nie mów źle o swoim dziecku, nie ważne czy jest blisko czy daleko
 14. Zawsze szanuj swoje dziecko, nawet jeśli popełnia błędy. Naprawi je teraz lub później
dogóry