Strona główna/Wydarzenia/Młodzi w Kulturze

Młodzi w Kulturze

Cele i założenia projektu Młodzi w Kulturze

 • Plakat projektu Młodzi w KulturzeWprowadzenie do wiedzy i oceny dziedzictwa kulturowego oraz do uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym,
 • Edukacja estetyczna i artystyczna,
 • Zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury, kształcenie do wartości moralnych i obywatelskich,
 • Przygotowanie do krytycznego korzystania z: internetu, telewizji, używek itp.,
 • Uwrażliwienie na więź łączącą dziedzictwo ze współczesnością, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,
 • Integracja szkół, nauczycieli oraz uczniów poprzez udział we wspólnym przedsięwzięciu artystycznym.

Znaczenie projektu Młodzi w Kulturze

 • Przygotowanie młodego odbiorcy do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 • Stwarzanie warunków do rozwoju wrażliwości, odpowiedzialności oraz osobowości,
 • Ukazanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
 • Spotkanie z kulturą jako forma profilaktyki i zapobiegania patologii,
 • Wychowanie kulturalnego i kreatywnego młodego pokolenia.

Organizatorzy projektu Młodzi w Kulturze

Partnerzy projektu Młodzi w Kulturze

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.Grażyny Bacewicz - szkoła spełnia w środowisku lokalnym znaczącą i odpowiedzialną rolę w krzewieniu kultury muzycznej. Szkoła od kilku lat współpracuje z lokalnymi placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi. W ramach współpracy z Atelier Kultury placówka realizuje projekt „ Młodzi w kulturze”, a także organizuje koncerty okolicznościowe.

Logo szkoły muzycznej

II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie - mieści się przy ulicy Skłodowskiej-Curie 6 w Jaworznie. W pierwszej edycji Śląskiej Szkoły Jakości II LO - jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w mieście - uzyskała certyfikat jakości w obszarze Kształcenie. Szkoła aktywnie wspomaga rozwój kulturalny swoich uczniów.

Logo 2 Liceum Jaworzno

Zaproszenie do współpracy dla szkół

Zapraszamy szkoły z Jaworzna do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu Młodzi w Kulturze.

Już dziś możecie we wspaniały sposób wspomagać rozwój uczniów Waszych szkół między innymi uwrażliwiając ich na więź łączącą wspaniałe dziedzictwo ze współczesnością.

Skontaktuj się z:

ATElier Kultury w Jaworznie
43-608 Jaworzno, ul. Wiosny Ludów 1
tel.: 32 762 91 42

dogóry