Strona główna/ATElier Kultury/Młodzi w Kulturze

Młodzi w Kulturze

Jednym z celów przyświecających wszystkim jednostkom i instytucjom kulturalno-artystycznym jest edukacja młodego pokolenia. Młodzież uczestnicząca w zajęciach, poddawana jest procesowi samodoskonalenia, rozwijając się artystycznie, społecznie i emocjonalnie.

Plakat Młodzi w Kulturze

Wyjście z domu, odizolowanie się na jakiś czas od komputerowego świata, możliwość przebywania w grupie rówieśniczej dzielącej podobne zainteresowania, to ważne ogniwo w procesie kształtowania postaw społecznych młodzieży. Upowszechnianie kultury artystycznej przez instytucje do tego powołane, jest niejako antidotum na wszelkiego rodzaju patologie i niebezpieczeństwa współczesnego świata.

ATElier Kultury Miasta Jaworzno jest właśnie jedną z tych instytucji, która propaguje treści wartościowe poprzez edukację muzyczną. Pokazuje młodym ludziom, że muzyka klasyczna może być „trendy”, a wyjście na koncert doskonałą formą spędzenia czasu wolnego. Najnowszy projekt „Archetti” – „Młodzi w Kulturze”, proponuje alternatywną formę spędzania wolnego czasu przez młodzież. Kształci artystycznie i estetycznie, a także integruje środowiska edukacyjne, zapraszając do wzięcia udziału w tym ważnym przedsięwzięciu.
Projekt, o którym mowa nie byłby możliwy, gdyby nie integracja środowisk szkolnych stopnia średniego z naszą Instytucją. Cieszyć się zatem należy, że kooperacja jednostek edukacyjnych i kulturalno – artystycznych ma swój czas i swoje miejsce w „Archetti”.

 

Zobacz co się dzieje w ramach projektu Młodzi w Kulturze.

dogóry