Aktorstwo

Zajęcia teatralne

Przedział wiekowy: 15+ lat
Termin zajęć: wtorek godz. 17.30
Termin zajęć: środa godz. 18.00
Termin zajęć: czwartek godz. 18.00

ATElier Kultury ul. A. Mickiewicza 2

Zajęcia prowadzi instruktor: Kamil Bzyku Bzukała

Poznawanie technik teatralnych, praca nad emocjami, ruchem, formą ekspresji twórczej i aktywności człowieka. Na zajęciach realizowane są różne formy teatralne takie jak pantomima, teatr cienia, teatr słowa i inne. Młodzież poznaje różne techniki wyrazu pracując ciałem, mimiką, mową i emocją. Ćwiczą dykcję, pracują nad aparatem mowy, doskonaląc swoją wymowę oraz wzbogacają swoje słownictwo.

dogóry