Rekreacyjne

Klub Baja

Przedział wiekowy: 3-4 lat
Termin zajęć: poniedziałek godz. 13.30

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Zajęcia prowadzi instruktor: Magdalena Sajak

Zajęcia integracyjne wspierające rozwój emocjonalny i ruchowy dziecka.

Morski Klub trzylatka

 

Edugo - gry i zabawy edukacyjne 

Przedział wiekowy: 4-7 lat
Termin zajęć: wtorek i środa godz. 16.00

ATElier Kultury ul. A. Mickiewicza 2

Zajęcia prowadzi instruktor: Magdalena Sajak 

Zajęcia integracyjne rozwijające umiejętności społeczne 

 

Klub Seniora

Przedział wiekowy: -
Termin zajęć: czwartek godz. 10.30 (2 razy w miesiącu) 

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Zajęcia prowadzi instruktor: Magdalena Sajak, Małgorzata Letner-Melczyk

dogóry