Strona główna/Zajęcia artystyczne/Zwyczaje i obrzędy ludowe

Zwyczaje i obrzędy ludowe

Cykl spotkań dla uczniów 

Przedział wiekowy: 6 - 14 lat
Termin zajęć: środa godz. 9.00 (zgodnie z zapisami szkół)

Zajęcia prowadzi instruktor: Małgorzata Letner-Melczyk

Zwyczaje i obrzędy ludowe

Tematyka zajęć dostosowywana jest do grupy odbiorców i tak między innymi mówimy o:

  • Ludowy strój regionu śląskiego - dzieci mają przyjemności przymierzenia stroju z pięknym wiankiem ze sztucznych kwiatów i błyskotek nałożony na głowę w połączeniu z opisaniem najwązniejszych tradycji regionu.
  • Strój krakowski - region krakowski kiedyś bardzo nam bliski, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych strojów ludowych przez dzieci. 
  • Kiszenier kapusty - sposób przygotowania kapusty do kiszenia w beczkach oraz zwyczaje i obrzędy z tym związane.
  • Ludowe gry i zabawy - stanowią element ciągłości tradycji, uczą przebywania w gromadzie, spełniają również walory wychowawcze.

dogóry