Plastyka

Plastyka Sensoryczna

Przedział wiekowy: 7 - 10 lat
Termin zajęć: poniedziałek godz. 16.00

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Zajęcia prowadzi instruktor: Marta Kulik

Plastyka sensoryczna jest tak zwaną „brudną plastyką”, na której dziecko bezkarnie może się wybrudzić, a przede wszystkim świetnie się bawić. W trakcie zajęć tworzymy różne masy i konsystencje, poznajemy różne faktury i tekstury, świat barw i zapachów, a przede wszystkim uwalniamy kreatywność. Stymulowanie wszystkich zmysłów wspierających rozwój dziecka.

Kreatywne inspiracje

Przedział wiekowy: 4 - 6 lat
Termin zajęć: poniedziałek godz. 17.00

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Zajęcia prowadzi instruktor: Marta Kulik

Dzieci tworzą rekwizyty teatralne do własnych przedstawień rozwijają swoje zdolności kreatywne i manualne.

Kreatywne inspiracje

Zajęcia plastyczne 

Przedział wiekowy: 5 - 7 lat
Termin zajęć: wtorek godz. 15.00

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Zajęcia prowadzi instruktor: Marta Kulik

Zajęcia plastyczne uczą maluchy wypowiedzi twórczej, pobudzają do kreatywnych i twórczych działań, rozwijają zmysł estetyczny, zdolności manualne. Dzieci biorące udział w zajęciach wykonują swoje prace różnymi technikami plastycznymi, tj. rysunek, akwarela, farba olejna, a także rzeźba w glinie.

Zajęcia plastyczne "Bąbelki"

Plastyka Sensoryczna

Przedział wiekowy: 5 - 8 lat
Termin zajęć: wtorek godz. 17.00

Zajęcia prowadzi instruktor: Marta Kulik

Plastyka sensoryczna jest tak zwaną „brudną plastyką”, na której dziecko bezkarnie może się wybrudzić, a przede wszystkim świetnie się bawić. W trakcie zajęć tworzymy różne masy i konsystencje, poznajemy różne faktury i tekstury, świat barw i zapachów, a przede wszystkim uwalniamy kreatywność. Stymulowanie wszystkich zmysłów wspierających rozwój dziecka.

 

Pracownia plastyczna „Mali Artyści”

Przedział wiekowy: 7 - 10 lat
Termin zajęć: czwartek godz. 15.00

Zajęcia prowadzi instruktor: Julia Ptasznik

Zajęcia plastyczne uczą dzieci swobodnej wypowiedzi twórczej i werbalnej, pobudzają do twórczych działań, rozwijają zmysł estetyczny, kreatywność, zdolności manualne. Dzieci biorące udział w zajęciach wykonują swoje prace różnymi technikami plastycznymi, tj. rysunek, akwarela, farba olejna, a także rzeźba w glinie. Ich zaangażowanie i radość tworzenia są bardzo naturalne, a wykonane prace prezentowane są na wystawach w ATElier.

Pracownia plastyczna „Starsi Artyści”

Przedział wiekowy: 11 - 14 lat
Termin zajęć: czwartek godz. 17.00

Zajęcia prowadzi instruktor: Julia Ptasznik

Zajęcia plastyczne uczą starsze dzieci swobodnej wypowiedzi twórczej i werbalnej, pobudzają do twórczych działań, rozwijają zmysł estetyczny, kreatywność, zdolności manualne. Dzieci biorące udział w zajęciach wykonują swoje prace różnymi technikami plastycznymi, tj. rysunek, akwarela, farba olejna, a także rzeźba w glinie. Ich zaangażowanie i radość tworzenia są bardzo naturalne, a wykonane prace prezentowane są na wystawach w ATElier.

Kreatywne inspiracje

Przedział wiekowy: 7 - 9 lat
Termin zajęć: czwartek godz. 16.00

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Zajęcia prowadzi instruktor: Marta Kulik

Dzieci tworzą wspaniałe rekwizyty teatralne do własnych przedstawień rozwijając swoje zdolności kreatywne i manualne.

Kreatywne inspiracje

Plastyka Sensoryczna

Przedział wiekowy: 5 - 6 lat
Termin zajęć: czwartek godz. 17.00

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Zajęcia prowadzi instruktor: Marta Kulik

Zajęcia stymulujące wszystkie zmysły i wspierające rozwój dzieci. Plastyka sensoryczna jest tak zwaną „brudną plastyką”, na której dziecko bezkarnie może się wybrudzić, a przede wszystkim świetnie się bawić. W trakcie zajęć tworzymy różne masy i konsystencje, poznajemy różne faktury i tekstury, świat barw i zapachów, a przede wszystkim uwalniamy kreatywność.

9 zdjęć

Tytuł galerii: Zajęcia plastyczne w ATElier Kultury Jaworzno

dogóry