Strona główna/Kontakt/Język migowy

Język migowy

Informacja dla osób uprawnionych

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824). Dotyczą one między innymi języka migowego oraz technik wspierania osób z dysfunkcją słuchu i mowy. Ustawa reguluje sposób pomocy takim osobom w komunikowaniu się z administracją.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniema) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem lub instytucją.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172).
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy wyżej wymienionej ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni robocze),
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje:

 • na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 
  lub
 • wysłać na adres pocztowy: ATElier Kultury w Jaworznie ul. A. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno (liczy się data dostarczenia korespondencji)
  lub
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefon: 32 762 91 42

 

Gdzie załatwisz sprawę w ATElier Kultury w Jaworznie

Siedziba główna - ul. A. Mickiewicza 2

Główna siedziba znajduje się w budynku przy ul. A. Mickiewicza 2. Przy budynku jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Budynek jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Biura znajdują się na pierwszym piętrze i są niestety obecnie niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchu. Jednak zawsze można zgłosić potrzebę na portierni a pracownik merytoryczny pomoże w załatwieniu sprawy.

W budynku w piwnicy znajduje się pracownia plastyczna dla najmłodszych.

W budynku na parterze znajdują się:

 • Portiernia.
 • Sala teatralno-koncertowa.
 • Foyer.
 • Dział techniczny.

W budynku na piętrze znajdują się:

 • Dyrektor ATElier Kultury w Jaworznie.
 • Zastępca Dyrektora.
 • Sekretariat.
 • Główny specjalista ds. administracyjnych.
 • Specjalista ds. merytoryczno-organizacyjnych.
 • Instruktorzy.
 • Kurator wystaw.
 • Pracownia plastyczna.
 • Galeria Kameralna.

W budynku przy ul. Wiosny Ludów 1 znajdują się:

Parter:

 • Sala koncertowa.
 • Sala kominkowa.
 • Zaplecze kuchenne.

Piętro:

 • Dział finansowo-księgowy.
 • Kadry.
 • Sala lustrzana.
 • Sala plastyczna.

Budynek jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku przy ul. Szczakowskiej 35 b znajdują się:

 • Zastępca dyrektora.
 • Obsługa techniczna.
 • Sala koncertowa.
 • Zaplecze kuchenne.

Budynek jest parterowy, dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

dogóry