Taniec

Zajęcia muzyczno–ruchowe dla dzieci (rytmika)

Przedział wiekowy: 5 - 7 lat
Termin zajęć: wtorek godz. 15.45, czwartek godz. 15.15

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Zajęcia prowadzi instruktor: Małgorzata Letner-Melczyk

Zajęcia dla tych, którzy kochają tańczyć, chcą nabywać nowych umiejętności tanecznych, a także odczuwać radość z naturalnego ruchu. Maluchy podczas zajęć muzyczno – ruchowych rozwijają jednocześnie słuch i koordynację ruchową. W czasie ćwiczeń dzieci kształcą wrażliwość na bodźce dźwiękowe i twórczo wykorzystują naturalną potrzebę ruchu.

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Jaworowe Ludki”

Przedział wiekowy: 7 - 11 lat
Termin zajęć: wtorek, czwartek godz. 17.00

Zajęcia prowadzi choreograf: Małgorzata Letner-Melczyk

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznawania różnych kultur oraz rozwijania pasji i talentów w obszarze tańców narodowych i piosenek z różnych regionów kraju. Członkowie zespołu rozwijają swoje predyspozycje taneczne i wokalne, uczą się pracy w grupie, doskonalą umiejętności artystyczne poprzez zabawę i zajęcia rytmiczne, kultywują tradycje narodowe. Zajęcia z tańca ludowego mają na celu ogólny rozwój ruchowy dzieci i rozwijanie ich poczucia rytmu. Podczas zajęć wykonywane są układy taneczne z różnych regionów Polski. Występy dzieci są zawsze prezentacją pięknych, kolorowych strojów regionalnych i ciekawym pokazem choreograficznym przygotowanym przez instruktorów grupy.

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Jaworowe Ludki”

 

Zespół tańca nowoczesnego „Aplauz”

Przedział wiekowy: 6 - 8 lat
Termin zajęć: wtorek godz. 17.00

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Zajęcia prowadzi instruktor: Joanna Kulawik

Celem zajęć tanecznych jest harmonijny rozwój psychofizyczny jej uczestniczek poprzez ruch przy muzyce. Jest on realizowany poprzez stosowanie różnych form aktywności ruchowej takich jak: stretching, aerobik, elementy jazzu i gimnastyki artystycznej, opowieść ruchową, taniec współczesny, hip hop, ćwiczenia na stepach itp. Rezultaty pracy grupy „Aplauz” są widoczne, ponieważ uatrakcyjnia ona swoją obecnością wiele imprez okolicznościowych na terenie miasta.

Grupa Taneczna „Aplauz”

Przedział wiekowy: 9 - 12 lat
Termin zajęć: wtorek godz. 18.00

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Zajęcia prowadzi instruktor: Joanna Kulawik

Zajęcia w grupie starszej „Aplauz” mają na celu kontynuację kształcenie umiejętności z zakresu tańca nowoczesnego oraz interpretacji i oddawania charakteru muzyki. Praca w grupie uczy samodoskonalenia oraz zdobywania odwagi w prezentowaniu się na scenie podczas występów i pewności siebie. Taniec nowoczesny daje możliwość kształtowania sylwetki, wpływa na prawidłową postawę ciała, zapobiega otyłości, a także rozwija słuch muzyczny, pamięć oraz wyczucie rytmu.

7 zdjęć

Tytuł galerii: Zajęcia taneczne w ATElier Kultury Jaworzno

dogóry