Strona główna/Kontakt/Kup bilecik

Kup bilecik

Bilety na najbliższy koncert można nabyć w siedzibie przy ul. A. Mickiewicza 2, a także przez aplikację KupBilecik.pl

KupBilecik.pl

Regulamin sprzedaży biletów na imprezy kulturalne organizowane przez ATElier Kultury w Jaworznie 

Ceny biletów

 1. Ceny biletów na poszczególne wydarzenia ustala Dyrekcja ATElier Kultury w Jaworznie.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące cen zamieszczane są na stronie https://atelierkultury.pl 

Sprzedaż biletów

 1. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne organizowane przez ATElier Kultury prowadzona jest przez Internet za pośrednictwem bileterii KupBilecik.pl, a także bezpośrednio w obiektach ATElier Kultury oraz w miejscach wydarzeń, dla których organizatorem jest ATElier Kultury.
 2. Sprzedaż bezpośrednia biletów prowadzona jest w godzinach pracy ATElier Kultury, a w dniu wydarzenia, godzinę przed jego rozpoczęciem w miejscu wydarzenia.
 3. Faktury dla osób fizycznych są wystawiane na życzenie klienta w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty sprzedaży biletu, wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego.

Zwrot biletów

 1. Zakupione bilety podlegają zwrotowi tylko w przypadku odwołania biletowanego wydarzenia organizowanego przez ATElier Kultury.
 2. W przypadku, kiedy biletowane wydarzenie zostaje odwołane przez ATElier Kultury, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie
  internetowej https://atelierkultury.pl.
 3. ATElier Kultury nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych kosztów pośrednio związanych z ewentualnym uczestnictwem w biletowanym wydarzeniu – jedynie wartość zwracanych biletów.
 4. Bilet powinien zostać zwrócony wraz z paragonem bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie https://atelierkultury.pl informacji o odwołaniu biletowanego wydarzenia. 
 5. Zwrot biletów następuje wyłącznie w kasie ATElier Kultury przy ul. Mickiewicza 2.
 6. W przypadku braku paragonu fiskalnego przy zwrocie biletu konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Wizerunek

 1. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia artystyczne mogą być utrwalane przez podmioty wyznaczone przez ATElier za pomocą sprzętu wideo, audio, audiowideo, w tym formie cyfrowej. Podczas utrwalania przebiegu wydarzenia oraz wydarzeń mu towarzyszących wizerunek uczestnika może zostać utrwalony.
 2. Utrwalone wydarzenia wraz z utrwalonym wizerunkiem uczestnika mogą zostać nieodpłatnie rozpowszechniane i wykorzystane przez ATElier (lub jego partnerów na mocy odrębnych porozumień) do celów archiwalnych, statutowych, informacyjnych, promocyjnych ATElier czy też promocji danego wydarzenia artystycznego za pośrednictwem różnych nośników danych (np. fotografie, grafiki, ulotki, banery, materiały promocyjne i reklamowe, materiały audiowideo), w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wizerunek uczestnika może być również publikowany na stronie internetowej ATElier, portalu Facebook administrowanym przez ATElier, innych portalach społecznościowych administrowanych przez ATElier lub przez podmioty z ATElier współpracujące.
 3. Wizerunek uczestnika wydarzenia może podlegać opracowaniu i modyfikacjom. 
 4. Wykorzystanie wizerunku uczestnika wydarzenia odbędzie się z poszanowaniem dóbr osobistych uczestnika wydarzenia artystycznego.
 5. Uczestnikowi wydarzenia nie przysługuje prawo sprzeciwu do utrwalenia oraz rozpowszechniania jego wizerunku, utrwalonego i rozpowszechnianego zgodnie z postanowieniami niemniejszego paragrafu.
 6. Poprzez zakup biletu na dane wydarzenie jego posiadacz akceptuje warunki utrwalenia jego wizerunku oraz zasad jego wykorzystania opisanych w niniejszym paragrafie. W przypadku braku zgody na w/w prosimy o rezygnację z zakupu biletu.

Postanowienia końcowe

Zakup biletu oznacza akceptację powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.

Regulamin z dnia 24 listopada 2021 r.

Kategoria: Regulamin bilety [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-12-01 Regulaminu sprzedaży biletów Regulaminu sprzedaży biletów 133.27KB zobacz
pdf 2022-12-01 Zwrot biletu bez paragonu Zwrot biletu bez paragonu 37.04KB zobacz
dogóry