Muzyka

Zajęcia Wokalne

Przedział wiekowy: 7 - 10 lat
Termin zajęć: poniedziałek godz. 15.00

ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1

Zajęcia prowadzi instruktor: Karolina Sypniewska

Nauka śpiewu/wokalu od podstaw w grupie z przedziałem wiekowym 7 - 10 lat. Na naszych zajęciach wokalnych można poznać swój głos, zasady jego funkcjonowania, rozwijać jego możliwości zarówno w śpiewie, jak i w mowie. W grupie warsztatów wokalnych można komfortowo budować własne umiejętności ciesząc się z pracy zespołowej. Wskazujemy również jak nauczyć się śpiewać oraz poznać własną barwę i brzmienie.

Zajęcia wokalne

Warsztaty Wokalne - zajęcia grupowe

Przedział wiekowy: 7 - 15 lat
Termin zajęć: poniedziałek godz. 17.30

ATElier Kultury ul. A.Mickiewicza 2

Zajęcia prowadzi instruktor: Karolina Sypniewska

Nauka śpiewu/wokalu od podstaw w grupie z przedziałem wiekowym 7 - 15 lat z możliwością kontynuacji w grupie starszej.
Na naszych zajęciach wokalnych można poznać swój głos, zasady jego funkcjonowania, rozwijać jego możliwości zarówno w śpiewie, jak i w mowie. W grupie warsztatów wokalnych można komfortowo budować własne umiejętności ciesząc się z pracy zespołowej. Wskazujemy również jak nauczyć się śpiewać oraz poznać własną barwę i brzmienie.

Warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne - zajęcia grupowe

Przedział wiekowy: 16+ lat
Termin zajęć: poniedziałek godz. 18.30

ATElier Kultury ul. A. Mickiewicza 2

Zajęcia prowadzi instruktor: Karolina Sypniewska

Nauka śpiewu/wokalu w grupie z przedziałem wiekowym powyżej 16 roku życia. Nie jest to grupa dla tylko kontynuujących ale również dla tych, którzy w tym wieku poczuli wibracje i chcą rozwinąć swoje umiejętności wokalne.
Na naszych zajęciach można poznać swój głos, zasady jego funkcjonowania, rozwijać jego możliwości zarówno w śpiewie, jak i w mowie. W grupie warsztatów wokalnych można komfortowo budować własne umiejętności ciesząc się z pracy zespołowej.

Warsztaty wokalne

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Jaworowe Ludki”

Przedział wiekowy: 7 - 13 lat
Termin zajęć: wtorek, czwartek godz. 17.00

Zajęcia prowadzi choreograf: Małgorzata Letner-Melczyk

Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznawania różnych kultur oraz rozwijania pasji i talentów w obszarze tańców narodowych i piosenek z różnych regionów kraju. Członkowie zespołu rozwijają swoje predyspozycje taneczne i wokalne, uczą się pracy w grupie, doskonalą umiejętności artystyczne poprzez zabawę i zajęcia rytmiczne, kultywują tradycje narodowe. Zajęcia z tańca ludowego mają na celu ogólny rozwój ruchowy dzieci i rozwijanie ich poczucia rytmu. Podczas zajęć wykonywane są układy taneczne z różnych regionów Polski. Występy dzieci są zawsze prezentacją pięknych, kolorowych strojów regionalnych i ciekawym pokazem choreograficznym przygotowanym przez instruktorów grupy.

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Jaworowe Ludki”

5 zdjęć

Tytuł galerii: Zajęcia wokalne w ATElier Kultury Jaworzno

dogóry