03/02 2019
#ATElier

Bezpieczne Ferie

Tradycją podczas ferii zimowych i letnich w Centrum Kultury Archetti stało się organizowanie spotkań edukacyjnych we współpracy z Komendą Miejską Policji w Jaworznie. Edukacja dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym i wyrabianiu właściwych zachowań w obliczu zagrożeń jakie stwarza otaczająca rzeczywistość. Jak zachować się na zimowym stoku narciarskim, czego unikać w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych, jak właściwie przechodzić przez jezdnię, kiedy chodniki są śliskie, przez co bardzo niebezpieczne.  Z właściwymi do wieku poradami i przestrogami dzieci zapoznają dobrze znani im funkcjonariusze wydziału prewencji KMP w Jaworznie.

dogóry