IX Festiwal Muzyką Malowane

Plakat Festiwalu Muzyką Malowane 2022

Protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowych IX Ogólnopolskiego Artystycznego Festiwalu Przedszkolnego - Muzyką malowane

Konkurs Recytatorski

Komisja w składzie:

 • Urszula Warszawska- Adamczyk
 • Agata Kmak- Guzik
 • Katarzyna Kałas

Nagrody w kategorii I:

 • Miejsce I nie przyznano
 • Miejsce II Laura Haśkiewicz, zgłoszenie indywidualne Jaworzno
 • Miejsce III Hubert Skalik, Angielsko- Polskie Przedszkole Niepubliczne SOWA w Częstochowie
  Nauczyciel: Monika Mikowska

Nagrody w kategorii II:

 • Miejsce I Hanna Ilnicka, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sławkowicach
  Nauczyciel: Jadwiga Cholewa
 • Miejsce II Karolina Majewska, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sławkowicach
  Nauczyciel: Jadwiga Cholewa
 • Miejsce III Joanna Plewnia, Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
  w Chrzanowie
  Nauczyciel: Katarzyna Kujawa, Joanna Mikołajczuk
 • Wyróżnienie: Urszula Grzesiok, Przedszkole nr 15 w Mysłowicach
  Nauczyciel: Magdalena Palka
 • Wyróżnienie: Adam Jaśko, Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
  w Chrzanowie
  Nauczyciel: Katarzyna Kujawa, Joanna Mikołajczuk
 • Wyróżnienie: Kacper Banach, Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
  w Chrzanowie
  Nauczyciel: Elżbieta Wartalska, Grażyna Ciepielowska, Katarzyna Mazurkiewicz

Konkur Teatralny

Komisja w składzie:

 • Urszula Warszawska- Adamczyk
 • Katarzyna Kałas
 • Małgorzata Letner- Melczyk

Nagrody w kategorii I:

 • Miejsce I nie przyznano
 • Miejsce II nie przyznano
 • Miejsce III nie przyznano

Nagrody w kategorii II:

 • Miejsce I Szczybliki, Przedszkole nr 20 w Tychach
  Nauczyciel: Agnieszka Nurek
 • Miejsce II Lidia Luguz, Pałac Młodzieży w Gdańsku
  Nauczyciel: Magdalena Kłosińska
 • Miejsce III nie przyznano

Konkurs Taneczny

Komisja w składzie:

 • Urszula Warszawska- Adamczyk
 • Katarzyna Kałas
 • Małgorzata Letner- Melczyk

Nagrody w kategorii I:

 • Miejsce I nie przyznano
 • Miejsce II nie przyznano
 • Miejsce III nie przyznano
 • Wyróżnienie: Emotki, Niepubliczne Przedszkole Sport Art w Tychach
  Nauczyciel: Sylwia Kamieńczyk

Nagrody w kategorii II:

 • Miejsce I nie przyznano
 • Miejsce II Dziesiąteczka, „Kropelki deszczu”, Przedszkole Samorządowe nr 10
  z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie
  Nauczyciel: Elżbieta Watalska, Grażyna Ciepielowska, Katarzyna Mazurkiewicz
 • Miejsce II Dziesiąteczka „Krakowiak”, Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami
  Integracyjnymi w Chrzanowie
  Nauczyciel: Elżbieta Wartalska, Grażyna Ciepielowska, Katarzyna Mazurkiewicz
 • Miejsce III Dziesiąteczka „Polonez” Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami
  Integracyjnymi w Chrzanowie
  Nauczyciel: Katarzyna Kujawa, Elżbieta Wartalska

Konkurs Wokalny

Komisja w składzie:

 • Urszula Warszawska- Adamczyk
 • Agata Kmak- Guzik
 • Katarzyna Kałas

Nagrody w kategorii I:

 • Miejsce I nie przyznano
 • Miejsce II nie przyznano
 • Miejsce III nie przyznano
 • Wyróżnienie Helena Bańka, Społeczne Przedszkole Artystyczne w Katowicach
  Nauczyciel: Magdalena Wojnarowicz- Klimas

Nagrody w kategorii II:

 • W kategorii II komisja przyznała następujące nagrody:
  Miejsce I Sonia Prokopowicz, Niepubliczne Przedszkole Słoneczko w Pszczynie
  Nauczyciel: Barbara Bernacik
 • Miejsce II Hanna Kalińska, Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
  w Chrzanowie
  Nauczyciel: Elżbieta Wartalska, Grażyna Ciepielowska, Katarzyna Mazurkiewicz
 • Miejsce III Laura Gałenżeska-Szwajca, Społeczne Przedszkole Artystyczne w Katowicach
  Nauczyciel: Magdalena Wojnarowicz-Klimas
 • Miejsce III Karolina Siwica, Przedszkole Miejskie nr 18 w Jaworznie, MCKiS Klub NIKO
  Nauczyciel: Katarzyna Habowska
dogóry