Strona główna/Wydarzenia/Festiwale i Konkursy/Muzyką Malowane - Festiwal Przedszkolny

Muzyką Malowane - Festiwal Przedszkolny

Ogólnopolski Festiwal Przedszkolny - Muzyką Malowane

Adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i jego najważniejszym zadaniem jest wpsieranie maluchów w wyszukiwaniu i rozwijaniu ich pasji. Odkrywamy talenty plastyczne, recytatorskie, taneczne, teatralne i wokalne
Każdego roku towarzyszy nam inny temat przewodni, który inspiruje dzieci do tworzenia.

Zapraszamy wszystkie utalentowane dzieci w wieku przedszkolnym. Każdy festiwal trwa pełny tydzień, a kończy się galą finałową połączoną z rozdaniem nagród i wyróżnień. W poszczególnych konkursach mogą brać dzieci zarówno uczęszczające do przeszkoli, zgłoszone przez te placówki, jak i dzieci korzystające z zajęć w instytucjach artystycznych oraz zgłoszone indywidualnie przez rodziców i opiekunów.

Miejsce konkursu:

Zapraszamy do ATElier Kultury w Jaworznie przy ul. Wiosny Ludów 1.

Cele i założenia programowe:

  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci przedszkolnych.
  • Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych, recytatorskich, tanecznych, teatralnych i wokalnych wśród dzieci.
  • Rozbudzenie w dzieciach zainteresowań artystycznych oraz zachęcenie do wspólnego realizowania pasji.
  • Kształtowanie postaw poprzez wyrażanie włąsnych emocji w aktorstwie, muzyce czy też tańcu.

 

dogóry