V Hej Kolęda, Kolęda

V Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Solistów

V Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Jaworzna. 

Zapraszamy do kolędowania 26 stycznia 2024r. godzina 9.00,
ATElier Kultury w Jaworznie, ul. Wiosny Ludów 1, 43-608 Jaworzno

Cele konkursu:

 • Kultywowanie tradycji śpiewania polskich kolęd.
 • Rozbudzenie w dzieciach i młodzieży zainteresowań wokalno-muzycznych oraz
  zachęcenie do wspólnego śpiewania i muzykowania.
 • Prezentacja talentów muzycznych i wokalnych dzieci i młodzieży.
 • Konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz ocena dorobku artystycznego wykonawcy.

Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:

 1. Kategoria I Dzieci Przedszkolne – 5, 6 latki.
 2. Kategoria II Uczniowie Klas I – III Szkół Podstawowych.
 3. Kategoria III Uczniowie Klas IV – VIII Szkół Podstawowych.
 4. Kategoria IV Uczniowie Szkół Średnich.
 5. Kategoria V Dorośli.

Ważne informacje:

Uczestnik wykonuje dwa utwory:

 • kolęda obowiązkowa, przypisana do danej kategorii wiekowej,
 • kolęda lub pastorałka wykonana w języku polskim.

Kolędy obowiązkowe według kategorii wiekowych:

 • Kategoria I „Przybieżeli do Betlejem”.
 • Kategoria II „Wśród nocnej ciszy”.
 • Kategoria III „Do szopy hej pasterze”.
 • Kategoria IV „Nie było miejsca”.
 • Kategoria V „Mizerna, cicha”.

Organizator zaleca wykorzystanie tekstów kolęd obowiązkowych, dostępnych na stronie Instytucji.

Wpisowe konkursu wynosi 30 zł. W razie rezygnacji kandydata nie podlega ono zwrotowi.
Wpisowe należy wpłacić na konto: BANK PEKAO SA 59 1240 4315 1111 0011 0366 8898
w tytule wpłaty: V Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu.

Organizator zaleca prezentacje konkursowe z towarzyszeniem akompaniatora.
Łączny czas występu jednego uczestnika w kategorii I, II i III nie może przekroczyć 5 minut, natomiast w kategorii IV i V- 6 minut.

Kryteria oceny:

Jury Konkursu będzie brało pod uwagę:

 • Poziom wykonania utworów.
 • Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika.
 • Ogólny wyraz artystyczny.

Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.

 

Termin składania zgłoszeń:

Do 05.01.2024 r. należy przesłać zgłoszenie kandydata wraz z załączoną kopią dowodu
wpłaty wpisowego. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e – mail:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, tel. do kontaktu 32 762 91 42 (wew. 15).
W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie
kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

Do 17.01.2024 r. organizator poinformuje Państwa o harmonogramie występów.

Nagrody:

 1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
 2. Laureaci I, II, III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody.
 3. Laureaci I miejsca w kategorii IV i V wystąpią z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej
  Archetti na Koncercie Kolęd w grudniu 2024 r.
 4. Organizator przewiduje wyróżnienie dla najlepszego akompaniatora.
 5. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas Koncertu Laureatów w dniu konkursu
  po zakończeniu obrad jury w Sali Koncertowej Organizatora.

 

W ramach Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda” odbędzie się Koncert Kolęd. Wstęp dla uczestników i opiekunów będzie bezpłatny. Wejściówki dostępne w dniu konkursu.

Uwagi końcowe:

 • Organizator zapewnia fortepian cyfrowy Kurzweil.
 • Organizator zapewnia obsługę akustyczną i oświetleniową.
 • Uczestnicy korzystający z podkładów muzycznych zobowiązani są do przesłania odpowiednio opisanego utworu na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
  • w tytule wpisując: „podkład konkursowy – imię i nazwisko”,
  • w treści zawrzeć kategorię, imię i nazwisko solisty, imię i nazwisko opiekuna.
 • Załączony plik musi posiadać opis: tytuł kolędy/pastorałki - imię i nazwisko solisty - Kategoria!
 • Wysłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystanie danych osobowych na cele konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty dojazdu i noclegu.

Harmonogram V Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek

Harmonogram przesłuchań konkursowych VOKKiP

Wyniki konkursu

Kategoria: Teksty kolęd konkursowych [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-10-18 Przybieżeli do Betlejem Przybieżeli do Betlejem 90.89KB zobacz
pdf 2023-10-18 Wśród nocnej ciszy Wśród nocnej ciszy 96.32KB zobacz
pdf 2023-10-18 Nie było miejsca dla Ciebie Nie było miejsca dla Ciebie 35.79KB zobacz
pdf 2023-10-18 Mizerna, cicha Mizerna, cicha 90.41KB zobacz
pdf 2023-10-18 Do szopy hej pasterze Do szopy hej pasterze 70.97KB zobacz
Kategoria: V Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-10-19 karta zgłoszenia karta zgłoszenia 27.43KB -
dogóry